Vår historia

Sedan 1935 har Café Mignon varit populärt att fika på i Varberg. Det är en gedigen historia och arv som vi lägger vår själ i att förvalta på bästa möjliga sätt. Därmed försöker vi bibehålla den traditionella känslan, göra allt från grunden och erbjuda god service såsom våra föregångare en gång gjorde.

Från apotek till café

Det gula huset vid torget är från sent 1700-tal. Innan det blev ett Café 1935, så huserade ett apotek i våra lokaler. Det fina glastaket som finns bevarat är från denna tid. 

Helga Vidal var kvinnan som startade Café Mignon på 30-talet. Sedan dess har bara en handfull familjer drivit verksamheten. Namnet har alltid varit Mignon som är franska och betyder, liten och söt.

Idag driver två generationer Blomqvist Café Mignon och har gjort det sedan 1997.


Rubrik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.